Alnok®

 

Hvad er Alnok®?

Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indeholder antihistaminet cetirizin.
Det anvendes til behandling af øjne- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Virkningen begynder indenfor ½-1 time og varer ca. 24 timer.

Hvis du lider af høfeber, allergiske snue eller helårssnue kan den anbefalede dosis af Alnok® forbedre din livskvalitet.

Alnok® er det mest solgte håndkøbslægemiddel til allergi i Danmark1. 

 

Alnok® til hele familien

  • Alnok® filmovertrukne tabletter
    Kan anvendes af voksne og børn over 6 år.

  • Alnok® oral opløsning
    Kan anvendes af voksne og børn fra 2 år.

Vær opmærksom på: Skal du have taget en priktest hos din læge, bør du ikke tage Alnok® senere end tre dage før, da det kan påvirke resultatet.

 

Produktinformation

Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/ml oral opløsning

Anvendelsesområde: Til behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber.

Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet (5 mg) 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 årTabletten synkes hel med et glas vand.
Oral opløsning: Børn fra 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½  måleske) to gange daglig. Børn fra 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Voksne og unge over 12 år:10 mg svarende til 10 ml (2 fulde måleskeer) en gang daglig.
Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag, kontakt lægen.

Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizin, for et eller flere af af de øvrige hjælpestoffer eller over for hydroxyzin eller piperazinderivater.      

Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer. Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning: Spørg din læge til råds.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Hvis du ønsker at køre, involvere dig i potentielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner bør du ikke overskride den anbefalede daglige dosis og bør tage hensyn til din respons på lægemidlet.

Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, søvninghed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen.

Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept.

Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml.

Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket.

Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug 

Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer
dateret 23. marts 2016 (Alnok
® tabletter) og 21. august 2015 (Alnok® oral opløsning).
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk

1. Kilde: Dansk Lægemiddel Information (DLI-MI), februar 2018

OK

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre siden og din oplevelse. Hvis du fortsætter med at navigere på siden, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du har brug for yderligere oplysninger og/eller ikke ønsker at få cookies placeret på din enhed, når du bruger denne side, kan du besøge siden Om cookies.