Desloratadine Sandoz®

 

Hvad er Desloratadine Sandoz®

Desloratadine Sandoz® er et ikke-sløvende antihistamin, som indeholder desloratadin.
Det lindrer symptomer ved høfeber og allergisk snue, som f.eks. nysen, løbende eller kløende næse eller kløe i ganen.
Ved behandling af nældefeber lindrer det symptomer, som kløe og kløende udslæt.
Virkningen indtræder efter ca. 30 min og varer et helt døgn. Desloratadine Sandoz® hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn.

 

Desloratadine Sandoz® til hele familien

  • Desloratadine Sandoz® tabletter
    kan anvendes af voksne og unge over 12 år

  •  Desloratadine Sandoz® oral opløsning
    kan anvendes af voksne og børn over 1 år

Produkt information

Desloratadine Sandoz® 5 mg, filmovertrukne tabletter og 0,5 mg/ml, oral opløsning

Anvendelsesområde: Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi).
Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.
Lindrer symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt.

Dosering og indgivelsesmåde: Filmovertrukne tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet en gang daglig.
Tabletten sluges hel med vand. Administration: Oral anvendelse. Dosis kan tages med eller uden mad.
Oral opløsning: Børn i alderen 1 til 5 år: 2,5 ml (½ skefuld á 5 ml) én gang daglig. Børn i alderen 6 til 11 år: 5 ml (en skefuld á 5 ml) én gang daglig. Voksne og unge over 12 år: 10 ml (to skefulde á 5 ml) én gang daglig.
Synk dosen af oral opløsning og drik herefter noget vand. Desloratadine Sandoz® kan indgives med en måleske med markeringer for doser på 2,5 ml og 5 ml eller en 5 ml sprøjte til oral anvendelse. Administration: Oral anvendelse. Dosis kan tages med eller uden mad.

Ved sæsonbetinget allergi kan behandlingen afbrydes efter symptomerne er ophørt og genoptages efter deres tilbagevenden. Ved vedvarende allergi (over 4 uger) kan Desloratadine Sandoz® anvendes uden afbrydelser.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadine Sandoz® hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det og hvis du har dårlig nyrefunktion. Udvis forsigtighed, hvis du tager Desloratadine Sandoz® sammen med alkohol.

Oral opløsning: Giv ikke dette lægemiddel til børn under 1 år. Børn under 2 år bør diagnostiseres af læge inden behandling. Desloratadine Sandoz® oral opløsning indeholder sorbitol. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, kontakt da lægen, inden dette lægemiddel anvendes.

Graviditet og amning: Desloratadine Sandoz® anbefales ikke ved graviditet og amning. Spørg lægen til råds. 

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret.

Bivirkninger: Almindelige bivirkninger er hovedpine, mundtørhed og træthed. Desloratadine Sandoz® oral opløsning: hos børn under 2 år er de hyppigste bivirkninger diarré, feber og søvnbesvær

Udlevering: Kan købes på apoteket uden recept. 

Pakninger: Desloratadine Sandoz® 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 stk., 30 stk. og 100 stk. Desloratadine Sandoz® 0,5 mg/ml, oral opløsning, 120 ml.

Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket.

Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug.

Produktinformationen er afkortet og omskrevet i forhold til Lægemiddelstyrelsensproduktresuméer for Desloratadine Sandoz® tabletter
dateret 18. juli 2017 
og for Desloratadine Sandoz® oral opløsning dateret 18. juli 2017.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk.

OK

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre siden og din oplevelse. Hvis du fortsætter med at navigere på siden, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du har brug for yderligere oplysninger og/eller ikke ønsker at få cookies placeret på din enhed, når du bruger denne side, kan du besøge siden Om cookies.