Levodonna®

Levodonna® – nødprævention (fortrydelsespille)

Levodonna® er et nødpræventionsmiddel (også kaldet fortrydelsespille), som du kan anvende inden for 72 timer (3 dage), efter at du har haft et ubeskyttet samleje, eller efter at din sædvanlige præventionsmetode har svigtet, eksempelvis fordi kondomet gik i stykker, gled af eller blev anvendt forkert, eller fordi dit pessar eller din spiral blev forskubbet, gik i stykker eller blev taget ud for tidligt, eller fordi samlejet ikke blev afbrudt i tide.

Tag tabletten så hurtigt som muligt med et glas vand, helst inden for 12 timer og ikke senere end 72 efter du har haft ubeskyttet sex, jo hurtigere du tager det efter et ubeskyttet samleje, jo mere effektivt vil det være. Levodonna® kan tages på ethvert tidspunkt i din menstruationscyklus, forudsat at du ikke allerede er gravid, eller har mistanke om, at du er gravid.

Du kan købe Levodonna i håndkøb på apoteket eller online, se links til højre. 

Få svar på nogle af dine spørgsmål om hvordan du anvender Levodonna©

Levodonna® kan anvendes som nødprævention op til 72 timer efter ubeskyttet samleje eller svigt af præventionsmetode.

Du skal tage1 tablet. (Se også afsnittet om brug af Levodonna sammen med anden medicin.)

Nødprævention forhindrer ægløsning ogbefrugtning. Derfor skal tabletten tages så hurtigtsom muligt efter samlejet, helst i løbet af 12timer og senest 72 timer efter ubeskyttet samleje.

Hvis du har haft ubeskyttet samleje mere end 72timer tidligere i nuværende menstruationscyklus,kan befrugtning allerede have fundet sted. Hvis dette er tilfældet vil behandlingen efter andet samleje i samme cyklus derfor være uvirksom.
Når du har brugt nødprævention, anbefales det, at du anvender en lokal præventionsmetode (f.eks. kondom eller pessar) indtil næste menstruation.
Brug af nødprævention udelukker ikke fortsat brug af din regelmæssige hormonelle prævention.
Nødprævention bør ikke anvendes gentagne gange i samme menstruationscyklus, da det kan forstyrre din cyklus.

Din menstruation vil som regel være normal og indtræde på den forventede dato efter brug af nødprævention. Hvis din menstruation er mere end 5 dage forsinket, eller hvis du får unormal blødning på den forventede menstruationsdag, eller hvis du af andre årsager har mistanke om, at du er gravid, skal du have udelukket graviditet.

Hvis du kaster op inden for tre timer, efter at du har taget tabletten, skal du omgående tage en tablet mere.

De hyppigst indberettede bivirkninger ved Levodonna® nødprævention er: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, nedre mavesmerter, brystømhed, uregelmæssig menstruation, blødning og træthed.
Brug af Levodonna® nødprævention frarådes hvis du har en sygdom i tyndtarmen (såsom Crohns sygdom), har alvorlige leverproblemer, tidligere har haft graviditet udenfor livmoderen eller har haft betændelse i æggelederne.

Hvis du er gravid, vil Levodonna® ikke afbryde graviditeten, og der er ingen tegn på, at det vil forårsage forsterskader under den videre graviditet.

Levonorgestrel udskilles i modermælken. For at udsætte barnet for så lidt levonorgestrel som muligt, kan du tage tabletten umiddelbart efter, at du har ammet, og undgå at amme i 8 timer efter indtagelse af tabletten.

Nogle typer medicin kan forhindre, at Levodonna® virker effektivt. Hvis du har taget et eller flere af nedenstående lægemidler inden for de seneste 4 uger, kan Levodonna® være mindre egnet til dig. Din læge vil muligvis ordinere en anden type (ikke-hormonel) nødprævention, dvs. en kobberspiral.Hvis dette ikke er en mulighed for dig, eller hvis du ikke omgående kan tage til lægen, kan du tage en dobbeltdosis af Levodonna® (dvs. tage 2 tabletter på én gang):

  • barbiturater og anden medicin til behandling af epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin og carbamazepin)
  • medicin til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)
  • medicin til behandling af hiv infektion(ritonavir, efavirenz)
  • medicin til behandling af svampeinfektioner (griseofulvin)
  • naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum) 

Levodonna® kan også påvirke virknigen af lægemidlet ciclosporin (undertrykker immunsystemet).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brug for rådgivning om den korrekte dosis.

Præventionsmetoder

Levodonna® er kun beregnet til nødprævention og bør ikke erstatte en regelmæssig præventionsmetode. 
Du kan drøfte egnede præventionsmetoder med lægen.

Her er nogle eksempler:

Hormonelle metoder

Disse metoder indeholder hormoner (østrogener og progestiner), der minder meget om de hormoner, som kroppen selv danner. De virker primært ved at forhindre æggene i at løsne sig fra æggestokkene (ægløsning) og fås i mange forskellige former, blandt andet som p-piller, p-plastre og vaginalring.

Barrieremetoder

Barrieremetoder er fysiske eller kemiske barrierer, som forhindrer sæden i at trænge igennem kvindens livmoderhals til livmoderen og æggelederen og befrugte ægget. De omfatter mekaniske barrierer, såsom kondom og femidom, og kemiske barrierer, såsom pessar med sæddræbende virkning. Kondomer giver den bedste beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV.

Spiral (livmoderindlæg)

Spiraler er små anordninger, der indeholder enten kobber eller levonorgestrel, og som sættes op i livmoderen af en læge. De virker primært ved at fremkalde en kemisk forandring, som beskadiger sædcellerne og ægget, før de møder hinanden, eller ved at hæmme væksten af livmoderslimhinden.

PRODUKTINFORMATION
Levodonna® 1,5 mg tabletter

Anvendelse: Nødprævention til indtagelse senest 72 timer efter ubeskyttet samleje eller efter svigt af en præventionsmetode.

Dosering og indgivelsesmåde: Der tages en tablet så hurtigt som muligt, helst i løbet af 12 timer og senest 72 timer efter ubeskyttet samleje. I tilfælde af opkastning inden for tre timer efter indtagelse af tabletten, skal der omgående tages en ny tablet. Kvinder, som har taget enzym-inducerende lægemidler (se afsnittet ”Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion”) inden for de seneste 4 uger, og som har behov for nødprævention, rådes til at anvende ikke-hormonel nødprævention, dvs. kobberspiral. Kvinder, som ikke kan eller vil anvende kobberspiral, kan tage en dobbeltdosis levonorgestrel (dvs. 2 tabletter på én gang). Levodonna® kan anvendes  på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af en menstruationscyklus, medmindre menstruationen er forsinket. Efter brug af nødprævention anbefales det at anvende en barrieremetode (f.eks. kondom, spermicide, spiral eller pessar), indtil den næste menstruation starter. Hvis du allerede bruger almindelig prævention, som f.eks. p-piller, kan du fortsætte med at tage dem som du plejer. Levodonna® er ikke beregnet til brug inden den første menstruation (menarche).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:Nødprævention er beregnet til lejlighedsvis brug. Det bør under ingen omstændigheder erstatte en almindelig præventionsmetode. Nødprævention forebygger ikke graviditet i alle tilfælde. Hvis der er usikkerhed omkring tidspunktet for ubeskyttet samleje, eller hvis du har haft ubeskyttet samleje mere end 72 timer tidligere i samme menstruationscyklus, kan befrugtning have fundet sted. Behandling med Levodonna® efter andet samleje kan derfor være uden graviditetsforebyggende effekt. Hvis menstruationen er forsinket med mere end 5 dage, eller hvis du får unormal blødning på den forventede menstruationsdag, eller hvis der er mistanke om graviditet af en hvilken som helst anden årsag, skal graviditet udelukkes.

Du frarådes at bruge Levodonna, hvis du er har en sygdom i tyndtarmen (såsom Crohns sygdom), der hæmmer optagelsen af lægemidlet, har alvorlige leverproblemer, tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet) eller tidligere har haft betændelse i æggelederne (salpingitis).

Levodonna® indeholder lactose - kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har oplyst dig om, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Enzym-inducerende lægemidler, der kan reducerer virkningen af Levodonna er barbiturater og andre lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. primidon, phenytion og carbamazepin), lægemidler til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin), lægemidler til behandling af hiv (ritonavir, efavirenz), lægemidler til behandling af svampeinfektioner (griseofulvin), naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum). Levodonna kan påvirke virkningen af lægemidlet ciclosporin (undetrykker immunsystemet).

Graviditet og amning: Graviditet: Levodonna® bør ikke bruges af gravide kvinder. Det vil ikke afbryde en graviditet. Amning: Levonorgestrel udskilles i modermælk. Risikoen for denne påvirkning kan reduceres, hvis du tager tabletten umiddelbart efter amning og undgår amning i mindst 8 timer efter indtagelse af Levodonna®

Bivirkninger: Den hyppigst indberettede bivirkning er kvalme. Meget almindelige bivirkninger er hovedpine, smerter i den nedredel af maven, blødning, der ikke relaterer til mestruation og træthed. Svimmelhed, diarré og opkastning, uregelmæssig mestruation og brystømhed kan også forekomme.

Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket.

Pakninger: Levodonna® 1,5 mg tablet.

Pris: Se den aktuelle pris på www.medicinpriser.dk eller spørg på apoteket.

Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug.

Produktinformationen er forkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé dateret 23. februar 2017. 
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

OK

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre siden og din oplevelse. Hvis du fortsætter med at navigere på siden, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du har brug for yderligere oplysninger og/eller ikke ønsker at få cookies placeret på din enhed, når du bruger denne side, kan du besøge siden Om cookies.