DESONIX

Vad är Desonix?

Desonix innehåller budesonid, en syntetisk kortikosteroid. Kortikosteroider är en grupp läkemedel som verkar genom att bekämpa inflammationer.

Desonix används för: Behandling och prevention av symtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit. Behandling av symtom på näspolyper. Desonix är avsett att användas i näsan. 

Till hela familjen

Till  vuxna, ungdomar och barn över 6 år.

 

PRODUKTINFORMATION

Desonix (budesonid), Nässpray, suspension 32mcg/dos.

Användning: Behandling och förebyggande av symtom på allergier som hösnuva (t.ex. orsakad av gräspollen) Behandling och förebyggande av symtom på sådan allergi i näsan som pågår året om och som t.ex. orsakas av hushållsdamm (kronisk rinit) Behandling av tecken på näspolyper (små utväxter i näsans insida)

Dosering: Dosen ska anpassas för att passa dig. Använd lägsta möjliga dos som ändå lindrar dina symtom. Den rekommenderade startdosen är totalt sprayningar (256 mikrogram) dagligen.

Du kan antingen ta denna medicin:

  • en gång dagligen genom att spraya 4 gånger i varje näsborre på morgonen eller
  • två gånger dagligen genom att spraya 2 gånger i varje näsborre på morgonen och 2 gånger i varje näsborre på kvällen.

 

Barn ska behandlas under vägledning av en vuxen.

Det bästa är om du kan börja ta denna medicin upp till 14 dagar innan du förväntar dig att dina symtom ska börja. Om du till exempel har hösnuva ska du börja ta denna medicin ungefär 2 veckor innan dina symtom på hösnuva oftast börjar bli ett problem och sluta ta detta läkemedel när allergisäsongen är över.

Underhållsdos: Det tar 7 till 14 dagar för läkemedlet att verka. Efter detta kan din läkare sänka dosen.

Kontraindikationer: Överkänslighet

Graviditet och amning: Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda Desonix om du är gravid såvida du inte har diskuterat detta med din läkare.

Ammande mödrar kan använda Desonix, men endast om läkaren har beslutat att fördelarna för modern överväger riskerna för barnet som ammas. Tala genast om för din läkare om du ammar.

Varningar och försiktighet: Systemeffekter kan uppträda, inklusive binjuresuppression. Vid långtidsbehandling ska nässlemhinnan inspekteras regelbundet. Rekommenderas ej vid sår i näsan, operation eller trauma tills fullständig läkning skett.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel påverkar inte körförmågan eller användning av maskiner vid den rekommenderade dosen 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel behandlar i allmänhet endast symtom som påverkar näsan (t.ex. nästäppa eller rinnsnuva). Om du tidigare har behandlats med steroidtabletter eller injektioner och din läkare nu har förskrivit detta läkemedel istället, kan du uppleva att vissa andra symtom förvärras (t.ex. röda och kliande ögon). Om detta inträffar kommer din läkare att behöva behandla dessa andra symtom på annat sätt. Det är mer troligt att biverkningar av kortikosteroider som ges via näsan uppkommer om du har använt dessa läkemedel i höga doser under ett antal månader.

Storlekar: 120 dos och 360 dos 

Desonix kann köbes på apoteket utan recept

 

Miniinformation

Desonix (budesonid)

Nässpray, suspension 32 mcg/dos 

Farmakoterapeutisk grupp: Avsvällande medel för lokal behandling, kortikosteroider. 

Indikationer: Behandling och prevention av symtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit. Behandling av symtom på näspolyper.

Kontraindikationer: Överkänslighet.

Varningar och försiktighet: Systemeffekter kan uppträda, inklusive binjuresuppression. Vid långtidsbehandling ska nässlemhinnan inspekteras regelbundet. Rekommenderas ej vid sår i näsan, operation eller trauma tills fullständig läkning skett.

Ombud med ansvar för läkemedelsinformationen i Sverige: Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Köpenhamn S. email: info.sverige@sandoz.com Datum för översyn av produktresumén: 2017-07-26. För priser, förpackningar och ytterligare information, se www.fass.se

 

OK

På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra sidan och din upplevelse. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill att cookies ska lagras när du besöker webbplatsen, kan du gå till sidan Information om cookies.