MOMMOX®

Vad är Mommox®?

Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra

 • inflammation (svullnad och irritation i näsan)
 • nysningar
 • klåda
 • nästäppa eller rinnsnuva.

Mommox används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

 • Användning hos vuxna från 18 år

 

PRODUKTINFORMATION

Mommox 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension

Använding: Receptfritt läkemedel mot säsongsbunden allergisk eller perenn snuva (vuxna från 18 år). Kan även användas vid behandling av näspolyper hos vuxna.  

Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än det står i bipacksedlen eller din läkare har ordinerat.

Dosering: Rekommenderad dos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering. 

Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva, kan behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar.

Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Mommox i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Kontakta läkare om du inte blir bättre efter 14 dagar. Kontakta läkare innan du börjar använda Mommox om du har (eller har haft) tuberkulos, har någon annan infektion, använder kortison, har cystisk fibros eller om du är gravid eller ammar.

 Använd inte Mommox

 • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mommox vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen.
 • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox

 • om du har eller någon gång har haft tuberkulos.
 • om du har någon annan infektion.
 • om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.
 • om du har cystisk fibros.

Graviditet och amning Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mommox hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 

Körförmåga och användning av maskiner. Det finns ingen känd information om effekten av Mommox påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

Eventuella biverkningar. Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mommox och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • svårigheter att svälja
 • nässelutslag
 • väsande andning eller andningssvårigheter.

När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen

Mommox kann köbes på apoteket utan recept 

 

Förpackningsstorlekar:

 •   60 spraydoser.
 • 140 spraydoser.

 

Pris: www.fass.se 

 

Miniinformation: 

Mommox nässpray (mometasonfuroat)

Receptfritt läkemedel mot symtom på hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna (över 18 år). Kontakta läkare om du inte blir bättre efter 14 dagar, och använd inte Mommox i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Använd inte Mommox om du har en obehandlad infektion i näsan (exempelvis herpes) eller om du nyligen genomgått en näsoperation eller har en oläkt skada i näsan. Kontakta läkare innan du börjar använda Mommox om du har (eller har haft) tuberkulos, har någon annan infektion, använder kortison, har cystisk fibros eller om du är gravid eller ammar.

Läs informationen på bipacksedeln före användning.

OK

På denna webbplats använder vi cookies för att förbättra sidan och din upplevelse. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill att cookies ska lagras när du besöker webbplatsen, kan du gå till sidan Information om cookies.